Kompletní laboratoř pro klinickou analýzu

Toto komplexní řešení pro analýzu pohybu je výsledkem 30-ti letého výzkumu a zkušeností v daném oboru. GAITLAB je unikátním systémem na trhu s využitím nejmodernějších technologií.

Pomocí GAITLAB je lékař schopný získat kvantitativní informace a objektivní údaje potřebné k dynamickému a statickému vyšetření pacienta, které neleze změřit běžnými klinickými testy. Digitální synchronizace různých analytických systémů nám pomáhá současně porovnávat pohyb pacienta „snímek po snímku“ na úrovní analýzy pohybu sledovaných kompartmentů těla, svalové aktivity a rozložení sil – kinetiky, kinematiky i EMG.

TURN-KEY řešení zahrnuje návrh, instalaci, zaškolení a podpůrný servis pro zajištění rychlé a vysoké úrovně produktivity pro laboratoř.

GAITLAB lze na základě potřeb klienta přepracovat, dovybavit jak hardwarem, tak softwarem od výrobce, tak také systémy třetích stran.

Laboratoř je vybavena kompletním setem k tvorbě protokolů pro analýzu pohybu.

Galerie

Kompletní laboratoř pro funkční analýzu pohybu sportovce

BTS SPORTLAB poskytuje lékařskému personálu ve sportovním odvětví komplexní a objektivní posouzení stavu pohybového aparátu sportovce a jeho zvolené motorické strategie v daném pohybu.

Sportovní týmy, kluby a olympijské výbory celosvětově využívají BTS SPORTLAB pro nábor talentovaných jedinců, ke zdokonalení pohybové strategie v rámci tréninku, a tudíž k prevenci poranění.

Laboratoř umožňuje lékařům naplánovat a vézt tréninkový program na základě získaných informaci z vyšetření sportovce. Integrované funkční vyšetření vychází ze 4 klíčových faktorů – pozice, pohybu, svalové aktivity a vynaložené síly.

Systém integruje pokročilé nástroje pro kinematické a dynamické analýzy, EMG s možností využití i ve formě outdoor (sportovní hřiště, běžecké dráhy, atd.) a také ve špatně osvětlených prostředích (tělocvičnách, sportovních center atd), aniž by docházelo ke ztrátám přesnosti.

BTS SPORTLAB zahrnuje širokou knihovnu hlavních vědecky ověřených protokolů:

  • vyhodnocení skoků,
  • vyhodnocení pohybu hrudi,
  • analýzy chůze a běhu (včetně chůze na běžeckém pásu)
  • fitting na kole (komplexně kinetika, kinematika, EMG).

Galerie