NIRVANA – Na základě zkušenosti se systémy určených pro pohybovou analýzu a zájem o neurorehabilitaci, který vzešel na základě využitelnosti laboratoří pohybu u dětských pacientů s DMO vznikl koncept neurorehabilitačního interaktivního systému NIRVANA.

Účelem interaktivního systému NIRVANA je utvořit proces neurorehabilitace motivační, emoční a interaktivní.

V rámci terapie je pacient srdcem celého systému. Kdy je v rámci terapie podněcován k interakci vysílaného obrazu. Feedback je veden na základě snímání pohybu pacienta a je na terapeutovi, jak celý proces nastaví a povede.

Vysílaný obraz lze umístit na plochu umístěnou na zeď, podlahu, či stůl. Vše záleží na předem zamýšlené terapii a vhodnému zacílené pro pacienta.

Pokud chceme pacienta motivovat do vertikály je vhodné využití vysílaného obrazu na zeď a omezit aktivitu na danou plochu, kde chceme rozvíjet a zlepšit motorickou dysfunkci.

V rámci rehabilitace se systémem NIRVANA můžeme používat terapeutické postupy na neurofyziologickém podkladě, nácvik senzomotoriky a kognitivního tréninku.

V rámci systému můžeme pacientovi nastavit různou strategii pohybu, která bude nejvhodnější, kdy pacient je motivován k dosažení cíle a dotyku, ke sledování objektů, k obsažení co největší plochy obrazu zvoleným pohybem nebo zakomponování i různých úchopů a cílených pohybů.

Systém NIRVANA je vhodné využít u:

  • neurologických pacientů (SM, PN, parézy),
  • pacientů po traumatických stavech (kraniotraumata)
  • dětských pacientů (ortopedických, neurologických).

Galerie