Silové platformy

BTS P-WALK

BTS P-Walk je systémem modulárních desek pro měření a analýzu tlaku chodidla v dynamickém a statickém vyšetření. Tento systém dodává kvantitativní informace z planty jako jsou parametry z povrchu plosky chodidla, maximálního vyvinutého tlaku, průměrného tlaku, COP.

Měření zajištěné pomocí zařízení P-Walk od společnosti BTS-Bioengineering jsou spolehlivá, přesná, okamžitá a snadno a rychle zopakovatelné a umožňující nám tak rychle zanalyzovat mnohé chůzové alterace.

Princip P-Walk

Testování na P-Walk je díky technickému zkonstruování (vysoké 7mm) a easy to use softwaru snadno proveditelné, nevyžadující žádné specifické přípravy na pacientovi a naměřené protokoly jsou okamžitě vygenerované s naměřenými hodnotami.

Samotné vyšetření probíhá na základě požádání pacienta vstoupením na desku v přirozené pozici pro vyhodnocení kontaktu planty. Následně je pacient požádán k chůzi k vyhodnocení dynamických parametrů. Systém zaznamenává následné fáze kroku a zpracovává údaje o COP každé nohy a pro každý krokovou fázi (od úderu paty až po odlepení prstů chodidla).

 

Užití systému BTS P-Walk se doporučuje v širokém spektru klinického vyšetření v rámci prevence, diagnostiky a rehabilitace nebo v průběhu léčby:

  • fyzioterapie: vyhodnocení chůzových a posturálních disbalancí
  • ortopedie: pro preskripci orthotických pomůcek (ortézy, vložky apod.)
  • neurologie: vyhodnocení pohybových parametrů u specifických neurologických onemocnění

Galerie

INFINI-T

BTS- P6000 – První digitální modulární deska určená pro vyšetření chůze, skoků a analýzy působících sil. Jde o modulární silovou desku hodnotící reakční síly podložky s chodidlem umožňující detailní analýzu jedince v rámci posturální stability a dynamického zatížení. Díky těmto možnostem lze hodnotit neuromotorické dysfunkce, či desky použít ke korekčním cvičením v rámci zlepšení posturální stability nebo specifických pohybů v rámci tréninku, a získat kvalitní biofeedback. BTS- P 6000 je vysoce spolehlivý, přesný a univerzální systém, který nahrazuje tradiční analogové platformy.

Princip P – 6000

BTS P-6000 je vysoce výkonná platforma, plně digitální a vybavená 12-ti senzory (převodníky) pro každou desku, pomocí toho analyzovanou působící sílu dokáže rozdělit do základních komponentů, a tak provádět s vysokou přesností vysokofrekvenční analýzu.

Za pomoci konstrukce P- 6000 je možné platformy umisťovat v jakémkoliv pořadí a směru a sledovaný objekt není nucený došlapovat přímo na obsah jedné platformy, ale kamkoliv bez omezení. Tato schopnost nám umožňuje získat ty nejvěrohodnější data bez jakýchkoliv zkreslení, např. cíleným došlapem, který se pacient snaží provádět u analogových desek.

 

Přidáním volitelných videokamer (max. počet 4 kamer) je možné sledovat a tvořit záznam vyšetřovaného subjektu v různých úhlech. Použití videokamer nám umožňuje využít augmentovaného biofeedbacku na podkladě směru a intenzity silových vektorů. Znalost o směru a reakčních sil ve vztahu ke kloubům v jednotlivých pohybech nám dovoluje vyhodnotit jejich možné zatížení, předcházet tak poranění a vhodně zahájit korekční terapii.

Galerie