Hirob

Toto unikátní zařízení přináší výhody klasické hipoterapie avšak prováděné přímo v prostorách zdravotnického zařízení. Na základě  3D záznamu pohybu koňského hřbetu, bylo možné přenést tyto vlastnosti na robotický systém, který je reprodukuje s naprostou přesností.

Integrace terapie využívající robota je v porovnání s běžnou hipoterapií výrazně snazší. Robotickou terapii lze provádět přímo na klinice a přesun pacienta na robota a z něj může snadno zvládnout pouze jediný člověk během několika minut.

Při nasedání pacienta se robot nastaví do polohy vhodné k nasednutí, v níž lze pacienta bez námahy a bezpečně zvednout z kolečkového křesla a usadit jej na sedlo robota. Oporu při otáčení sedadla s pacientem zajišťuje otočná plošina, která je součástí základny zařízení.

Když je pacient usazen, vrátí se robot do polohy pro terapii. Výšku, v níž terapie probíhá, může terapeut před zahájením terapie nastavit individuálně. Stejně tak intenzitu a charakter pohybu, či jejich změny lze jednoduše nastavit a měnit stisknutím jednoho tlačítka. Jednoduše tak zvolíme vhodný charakter terapie, dle potřeb a schopností pacienta.

Vzhledem k tomu, že terapie probíhá za přímého dohledu terapeuta a v dostupnosti akutní péče, zajišťujeme tak maximální míru bezpečí pro pacienta.

Podstatným argumentem ve prospěch robotické terapie jsou lepší hygienické podmínky.

Galerie

Video

Ke stažení

katalog_hirob_enkatalog_hirob_cz