LiteGait

Zařízení LiteGait je určeno pro pacienty s potřebou odlehčení tělesné hmotnosti, podpory rovnováhy a stability k nácviku chůze s pomocí pohyblivého pásu či na zemi. Zařízení však lze použít i jako součást dalších typů terapie. Systém vytváří ideální prostředí pro terapii u mnoha různých pacientů s rozlišným postižením a mírou schopností.

LiteGait umožňuje nácvik a udržení optimální postury, chůzového stereotypu, při odlehčení dolních končetin a současně eliminuje možnost pádu.

Závěsné rameno ve tvaru Y zajišťuje zavěšení v ose, přímo nad rameny pacienta a tak lze dosáhnout optimální postury. Čtyři závěsné popruhy jsou nastavitelné tak, aby byly korigovány případné asymetrie v pacientově držení těla. Míra odlehčení se dá nastavit stranově symetricky či asymetricky dle potřeb pacienta. Systém umožňuje variantu statického i dynamického odlehčení, čili zdatnější pacienti mohou rozšiřovat své dovednosti v rovnováze a o vertikální posun těžiště při chůzi.

Volné ruce terapeuta při bezpečí pacienta.

Galerie