Tymo®

Tymo je multifunkčním terapeutickým a měřícím systémem pro počítačově asistovanou rehabilitaci. Toto zařízení umožňuje terapii funkce opory horních končetin, rozložení váhy, zatížení dolních končetin a stabilitu trupu.

Tymo lze použít ve statickém nebo dynamickém módu. Ve statickém módu je plošina stabilně umístěna na pevné podložce a terapii provádíme ve stoji, v sedu nebo pro nácvik opory HK. Zde můžeme měřit distribuci váhy a vynaloženou sílu.

Dynamického módu dosáhneme připevněním adaptéru (kulová úseč nebo válcová úseč) na spodní stranu plošiny, který zapříčiní její labilitu v pravolevém nebo ve všech směrech. Tato varianta nám umožňuje nácvik a hodnocení pokročilých rovnovážných a stabilizačních funkcí trupu.

Hodnocení je ukládáno do pacientovy složky a může být využito pro porovnání výsledků jednotlivých terapií.

Tymo je také kombinováno s audiovizuální zpětnou vazbou zajišťující u pacienta jeho maximální pozornost a motivaci během terapie. Jedná se o herní prostředí zaměřené na nácvik rozložení a přenos váhy, stability, balance a obecně posturálních funkcí. Nabízí však i hry se zvýšeným důrazem na kognitivní schopnosti a jejích trénink.

 Galerie

 Video

Ke stažení

TYM_broschuere_ENG_web