Erigo®

Systém pro mobilizaci a vertikalizaci pacientů v intenzivní péči, dlouhodobě ležících a dalších pacientů neschopných samostatného stoje. Terapie na systému Erigo je kombinací vertikalizace a mobilizace pacienta současně. Vertikalizaci je možné nastavit plynule v rozsahu 0° ‑ 90°, zároveň s individuálně nastavitelným cyklickým zatížením dolních končetin ve střídavém krokovém mechanismu, doplněném o funkční elektrostimulaci ventrálních i dorzálních svalových skupin stehna a bérce. Tento systém tak vytváří intenzivní stimuly pro neuroplastickou reparaci CNS. Umožňuje mobilizaci muskuloskeletálního systému a prevenci sekundárních změn způsobených imobilitou. Současně také podněcuje toleranci kardiovaskulárního systému ke změnám polohy a zvyšuje efektivitu svalové pumpy a krevního návratu.

Nejčastější kontraindikací vertikalizace je riziko pádu či nespolupráce pacienta. Inovativní systém Erigo umožňuje bezpečnou a velmi časnou rehabilitaci i u jinak imobilních, těžce postižených pacientů již během akutního stádia postižení.

Galerie

Video

Ke stažení

katalog_Hocoma_Erigo_enkatalog_Hocoma_Erigo_TechData_en