Vector

Přístroj určený pro rehabilitaci pacientů se sníženou motorickou funkcí v oblasti dolních končetin a s deficitem stability.

Závěsný systém Vector Elite umožňuje odlehčení pacienta až do 180kg. Lze ho proto využít pro širokou škálu pacientů a umožňuje tak značné množství terapeutických možností. Jeho unikátnost tkví v plně automatické asistenci při reedukaci stabilního stoje a chůze, přesunů a změn poloh. Pohyblivý stropní unašeč automaticky sleduje pohyb pacienta a drží se stále nad jeho těžištěm. Při pádu je pacient automaticky zachycen a stisknutím jednoho tlačítka navrácen terapeutem zpět do vzpřímené polohy. Tento přístroj tak umožňuje pacientovi volný pohyb po místnosti (v rozmezí stanoveném polohou stropní kolejnice) bez nutnosti přímé asistence terapeuta. Tím zajišťujeme intenzivní a zároveň vysoce bezpečnou terapii, což má bezesporu pozitivní vliv i na pacientovu psychiku. Parametry asistence lze individuálně korigovat dle možností a potřeb pacienta a dle cílů terapie.

Podstatnou výhodou systému Vector Elite je, že na přístroji můžeme kromě statického odlehčení nastavit i odlehčení dynamické. V tu chvíli závěsný systém nadlehčuje pacienta dynamicky s každým krokem a umožňuje mu tak dosažení přirozeného chůzového mechanismu.

Systém je rovněž vhodný pro nácvik chůze u pacientů s kompenzačními pomůckami a protetickými náhradami dolních končetin.

 Galerie