Vibramoov je unikátním přístrojem, který přináší zcela nový pohled na rehabilitaci pacientů, kteří ještě nejsou schopni mobilizace – akutní hospitalizace po úrazu či traumatu, pro pacienty upoutané na lůžko, pro pacienty, kteří přišli o schopnost pohybu DKK, avšak schopnost čití je u nich zachována.

Princip metody je ve fokálních vibracích, díky kterým je do mozku přenášena senzorická informace o pohybu končetiny. Vědecké výzkumy ukázaly, že informace o pohybu určitého svalu, která je vysílána do mozku, je u všech lidí naprosto totožná. Specifický vzor sekvence akčních potenciálů je vždy stejný. Tuto informaci vždy zabezpečuje antagonista daného svalu (pohyb lokte do flexe – triceps vysílá informaci o prováděném pohybu). Dále výzkumy ukázaly, že pokud danou sekvenci akčních potenciálů převedeme na vibrace a těmito vibracemi působíme na úpon daného svalu, dochází k vysílání naprosto identické informace, jako kdyby agonista tento pohyb opravdu vykonával.

Správně synchronizované a nastavené aplikátory se vzory pro dané svalové skupiny proto mohou u pacientů vytvářet senzomotorické vjemy podobné chůzi. Jednoduše řečeno, pokud pacient zavře oči a systém je aktivní, má pocit, jako by vykonával nastavený pohyb – šlapání/chůze/dřepy/chůze do schodů. Při navýšení intenzity můžeme pozorovat i motorickou odezvu mozku – daná končetina se začne volně pohybovat bez toho, aby pacient tento pohyb sám inicioval.

Velmi jednoduše řečeno, pokud pacient zavře oči a systém je zapnutý, má pacient pocit, že dělá přesný pohyb, který jsme si vybrali v softwaru Vibramoov. Pokud zvýšíme intenzitu, budeme moci sledovat motorickou odpověď na stimulovaných končetinách.

Video