Simulátor VERT

VERT TM je nástroj pro simulaci prostředí ozařovny s lineárním urychlovačem. Prostřednictvím podmanivého 3D zobrazení a vizualizací v životní velikosti nabízí vynikající platformu pro výuku radiační terapie pro fyziky, studenty, zdravotní sestry a multidisciplinární členy týmu.

Simulační systém umožňuje seznámení s celkovou problematikou terapeutického ozařování, mechanickou manipulací s lineárním urychlovačem, pozorováním průběhu dodání dávky různými ozařovacími technikami, možností simulování chyb při polohování pacienta, porovnávání výhod a nevýhod různě zpracovaných plánů – a to vše v bezpečném prostředí, bez nároků na omezování provozu klinických pracovišť a bez přítomnosti nebezpečného ionizujícího záření. Systém rovněž umožňuje názorně se seznámit s anatomickými poměry v blízkosti ozařovaných objemů.

Klíčové výhody

  • Výuka pomocí reálných ovládacích prvků lineárního urychlovače pomocí skutečného ručního ovladače.
    Zobrazení a simulace skutečných reálných pacientských plánů a reálných zakonturovaných objemů.
  • 3D zobrazení anatomie pacienta, pozice jednotlivých paprsků terapeutického svazku.
  • Možnost zobrazení 3D renderovaných orgánů, CT snímků, zakonturovaných objemů i fluenční mapy dodané dávky.
  • Při simulaci nesprávné polohy pacienta přepočítání a vizualizace nesprávného doručení dávky Simulace důsledků dýchacích a jiných pohybů.
  • Modul Physics umožňuje kompletní reálná fyzikální měření včetně měření profilů a hloubkových křivek ve virtuálním vodním fantomu.

 

Galerie

Video