ČVUT má unikátní simulátor VERT

Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) instalovali první virtuální simulátor radioterapie v České republice. Systém obsahuje podrobné informace o několika typech nejmodernějších ozařovačů používaných na klinikách a umožňuje zobrazit plány léčby i simulaci skutečného postupu ozařování.

Instalace simulátoru by měla být přínosem i pro studenty a odborníky z jiných fakult, univerzit či dalších odborných pracovišť v Čechách i zahraničí.

Tisková zpráva