DEEP OSCILLATION®

Deep Oscillation je unikátní, mezinárodně patentovaná léčebná technologie z řady fyzikální terapie. Principem této technologie je vytvoření biologicky aktivních oscilací v léčené tkáni za pomoci elektrostatické přitažlivosti a tření.

Na rozdíl od jiných terapeutických metod fyzikální medicíny mají tyto oscilace příjemný a hluboce působící efekt a to na všechny složky tkáně (kůži, vazivo, podkožní tuk, svaly, krevní a lymfatické řečiště). Mezi nejčastější indikace díky prokázaným klinickým účinkům metody Deep Oscillation patří: chronická či akutní bolest, edémy, hematomy, pooperační a léčebné hojení ran, dekubitů, zánětlivých stavů apod. Výhoda metody spočívá v možnosti aplikace ihned v rané fázi postižení.

Uživatelské rozhraní přístroje Deep oscillation je velmi jednoduché, příjemné a snadno nastavitelné (nastavit parametry lze např. dle diagnóz, oblastí použití, či manuálního nastavení). Nastavení je prováděno pouze jedním tlačítkem.

V přístroji lze zobrazit přehlednou animaci, která informuje terapeuta i klienta jak bude léčba prováděna. Terapie je prováděna pomocí hlavic, které mají různé velikosti, tudíž léčba může být zacílena v kterékoliv oblasti. (9,5cm; 5cm; 1,5cm).

Přístroj lze zakoupit ve dvou verzích a to:

EVIDENT– vhodný pro použití na klinikách, zdravotnických zařízeních, medicínských centrech, ambulancích, či v zařízeních věnujícím se estetické medicíně, masážím apod.

PERSONAL– vhodný pro domácí použití, na sportovních akcích či v zařízeních, kde je třeba zařízení často přemisťovat.

Tato metoda si našla uplatnění v oborech fyzioterapie, sportovní medicíny, traumatologie, chirurgie a v oblasti estetické medicíny.

 Galerie

Ke stažení

Deep_physiomed_aesthetics Deep_physiomed_sports Deeposcilation-cz