VECTOR ELITE

Vector Elite je unikátním zařízením překlenujícím mezeru mezi roboticky asistovanou rehabilitací dolních končetin pomocí aktivních ortéz (Lokomat) a samostatnou chůzí pacienta bez pomoci terapeutů.

Systém umožňuje klasické odlehčení pacienta jako běžný závěsný systém (0-180 kg). Jeho výhodou je však plně automatická asistence a výpomoc při reedukaci chůze. Na přístroji můžeme kromě statického odlehčení nastavit i odlehčení dynamické, kdy závěsný systém nadlehčuje pacienta s vertikální výchylkou při každém kroku a napomáhá mu tak s přirozeným pohybem těžiště těla. Pohyblivý stropní unašeč rovněž automaticky sleduje pacienta a drží se stále nad ním. Pro nácvik sedu/vstávání či iniciace kroku se naopak hodí mít kotvící bod mimo těžiště pacienta, lze proto nastavit mírný náskok před pacientem. Vlastní stabilitu sedu je možné trénovat na gymnastickém míči.

Tento přístroj umožňuje pacientovi volný pohyb po místnosti (ve stanoveném rozmezí – dáno polohou stropní kolejnice) bez nutnosti přímé asistence terapeuta, což imituje samostatnost pohybu s pozitivním účinkem na pacientovu psychiku. Zároveň systém zaručuje maximální bezpečnost pacienta. Při případném pádu je pacient automaticky zachycen a stisknutím jednoho tlačítka navrácen terapeutem zpět do vzpřímené polohy.

Systém je rovněž vhodný pro nácvik chůze pro pacienty s kompenzačními pomůckami a protetickými náhradami dolních končetin. Dokonce i pacienti na kolečkových křeslech mohou díky systému zcela bezpečně trénovat dovednosti v pohybu například na dvou kolech.

 

 Galerie

Ke stažení