Intrabeam

INTRABEAM v léčbě rakoviny prsu

Intrabeam nabízí nejšetrnější léčebnou metodu rakoviny prsu v raném stadiu. – Dávky záření jsou aplikovány v návaznosti na lumpektomii, během vlastního výkonu, přímo do tumorového lůžka. Průměrná doba aplikace je 30 minut. Isotropická distribuce dávky je zaručena použitím speciálního sférického aplikátoru. Operatér má na výběr z osmi velikostí o průměru 1,5 – 5 cm.

Intraoperativní radioterapie – IORT v některých případech zcela nahradí následnou radioterapii – EBRT (external radiotherapy), v jiných významně sníží počet nutných frakcí.

V současné době probíhá studie TARGIT A – mezinárodní prospektivní, randomizovaná studie, na níž participuje 28 center z 9 zemí. Studie běží od roku 2000. Randomizováno bylo přes 3 000 pacientek. Výsledky 2 232 pacientek byly publikovány v roce 2010:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60837-9/abstract

Studie prokázala, že léčba systémem INTRABEAM (TARGIT) je u duktálního karcinomu ekvivalentní následné zevní radioterapii (EBRT).

V případě léčby karcinomu prsu lze tedy hovořit o zavedené metodě. – Ozařovačem Intrabeam bylo léčeno přes 6 000 pacientek ve 160 centrech v 25 zemích světa. CarlZeiss však spolupracuje s řadou světových center na vývoji dalších aplikací. Jedná se především o vývoj speciálních aplikátorů pro léčbu.

Cílená intraoperační radioterapie

Trendy v onkologické terapii směřují k dodání terapeutické dávky záření přímo do postižené tkáně. Intrabeam od výrobce Carl Zeiss je ideálním nástrojem splnění těchto požadavků. Klíčovými výhodami této metody je:

Cílená léčba – aplikátor zdroje nízkovoltážního záření 50kV je vložen přímo do kavity po vyjmutém tumoru – do jeho lůžka. Není nutné zatěžovat pacienta dalším CT vyšetřením pro lokalizaci PTV.

 

Vysoká radio-biologická účinnost – díky nízkoenergetickému zdroji je nejvyšší dávka dosažena na povrchu aplikátoru, tj. 20Gy na povrchu lůžka tumoru. Strmý gradient zaručuje minimální zasažení okolních orgánů a tím i jejich maximální šetření.

Plánovací CT antropomorfického fantomu s aplikátorem Intrabeam ve vnějším horním kvadrantu pravého prsu znázorňující vypočtené isodosy (1%-100%).

vysoka-radio-biologicka-ucinnost

Mobilita zařízení a efektivní použití – mobilní ozařovací systém IntraBeam je možné umístit na běžných operačních sálech bez nákladných stavebních úprav nebo potřeby ozařování ve stíněných bunkrech. Přístroj lze snadno převážet mezi operačními sály, takže lze využít paralelního provozu na dvou sálech simultánně. Dlouhé flexibilní rameno se zdrojem záření má 6 stupňů volnosti, proto je snadné přesné uložení aplikátoru do lůžka tumoru. Elektromagnetická brzda zafixuje polohu ramene v požadované poloze. Rameno je dostatečně pevné, aby udrželo svou polohu, zároveň ale umožňuje i bez problémů dýchací pohyby pacienta.

Všestranné použití – díky různým aplikátorům – sférický, povrchový, plochý, cylindrický, jehlový – všechny v různých velikostech  – je možné široké introperační ozářit nejrůznější oblasti: prsy, povrchové kožní karcinomy, gastrointestinální a abdominální použití, spinální metastázy, endometrium nebo použití pro intrakraniální léčbu.

Cílená radioterapie rakoviny prsu

Cílená radioterapie při záchovné operaci prsu se prování přímo na operačním sále po chirurgickém vyjmutí tumoru. Délka ozařování závisí na předepsané dávce, velikosti aplikátoru a dalších faktorech, běžně se pohybuje od 15 do 30 minut.

Určení polohy nádoru

Určení polohy nádoru.

chirurgické odstranění nádoru

Chirurgické odstranění nádoru.

umístění aplikátoru Intrabeam

Umístění aplikátoru IntraBeam do vzniklé kavity.

po ozáření lůžka

Po ozáření lůžka tumoru je aplikátor vyjmut a operační rána zašita.

Fotografie z operace

Galerie

Ke stažení

INTRABEAM-Targeted-radiotherapy-Brochure-EN_30_010_0151II_low-resTechnical-Specification-EN_30_010_0158lI_low-resPI_TARGIT-Lancet_Nov2013__CZtechnicka-specifikacetechnicke-reseni

 

 Video