HUMAC NORM

HUMAC NORM

Dynamometr pro biomechanické testování ve sportovní medicíně a rehabilitaci

SYSTÉMY BTS

SYSTÉMY BTS

Systémy pro hodnocení a analýzu pohybu.

FDM / FDM-T REHAWALK®

FDM / FDM-T REHAWALK®

Dynamický a statický chodník s integrovanými tlakovými senzory pro analýzu a nácvik chůze

MOTEK CAREN/GRAIL

MOTEK CAREN/GRAIL

Počítačem podporované rehabilitační prostředí pro výzkumu rovnováhy a lokomoce a dynamický chodník pro lokomoční terapii s interaktivní analýzou chůze v reálném čase,