Pacientský simulátor JUNO

Portfolio sofistikovaných pacientských simulátorů společnost CAE rozšířila o model JUNO „simulátor klinických dovedností“. Jedná se o mobilní, velice reálný pacientský simulátor určený pro přípravu zdravotních sester a středního zdravotního personálu, který lze použít pro nácvik jednotlivých dovedností nebo pro složitější klinické scénáře vyžadující komplexní řešení a postupy.

JUNO pacientský simulátor je bezdrátový simulátor, ovládaný instruktorem pomocí tabletu. Umožňuje monitoraci životních funkcí, obsahuje rezervoáry s tělními tekutinami, nabízí vyměnitelnost ženského a mužského pohlaví. Simulátor je vybaven 10 klinickými scénáři, které lze rozšířit o další volitelné moduly. K dispozici jsou i sestavy simulující péči o rány, sestava stavu po mastektomii, sestava pro vyšetření prsou a sestava pro kontrolu děložního fundu.

Brožura ke stažení