Simulace – příprava na koronavir

CAE Healthcare připravila v rámci simulovaných scénářů i situaci týkající se nemocničního příjmu pacienta s podezřením na nákazu koronavirem COVID 19 a pořádá i webinář, který je k dispozici pro zájemce.

Na stránkách jsou ke stažení i další zajímavé dokumenty týkající se této problematiky a doporučených opatření. Více informací ohledně této tématiky můžete získat na stránkách: https://caehealthcare.com/covid19/