VI. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace

Zveme Vás na další ročník odborného sympozia, který se uskuteční v termínu 26. – 27. 9. 2019.

VI. ročník sympozia Roboticky asistované rehabilitace se koná pod záštitou přednostky Kliniky léčebné rehabilitace FNO a LF OU MUDr. Iriny Chmelové, Ph.D., MBA. Odborný program opět nabídne workshopy, široké spektrum prezentací a přednášek.

Odkaz na stránky: http://sympoziumrar.wixsite.com/srar

Pozvánka