III. sympozium roboticky asistované rehabilitace

Společnost Stargen EU s.r.o. si Vás dovoluje pozvat k účasti na III. sympoziu roboticky asistované rehabilitace s názvem „Mýty, fakta, zkušenosti a nové technologie“, které pořádá Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze a bude se konat 15. – 16. září 2016 v hotelu Rustikal, Horní Cerekev.

Odborný program opět nabídne workshopy a široké spektrum prezentací a přednášek. Jeho rámec je postaven tak, abyste se seznámili s novou technologií a sdíleli zkušenosti. Účast je ohodnocena kredity pro lékaře i nelékařské zdravotnické profese. Odborným garantem akce je MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, primář oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN. Více informací včetně registračního formuláře naleznete na:

http://sympoziumrar.wixsite.com/srar/registrace

Pozvánka na III. Sympozium roboticky asistované rehabilitace

Program III. Sympozium RAR