LUNA – kompletní řešení pro nácvik krizové péče u novorozence

CAE Healthcare představuje nový novorozenecký simulátor ve třech verzích /Base, Live a Advanced/ umožňující nácvik krizové péče, lékařských a sesterských dovedností od základní úrovně až po péči o novorozence v kritickém stavu (pediatric advanced life support a neonatal resuscitation program).

LUNA Base – základní verze nabízí

  • Realistickou figurínu novorozence (do 1 měsíce věku), možnost výměny pohlaví dítěte, pohyblivost hlavních kloubů
  • Dýchací funkce – zajištění průchodnosti dýchacích cest, endotracheální intubace orální i nasální a odsávání,
  • Oběhové funkce – intravenózní a intraoseální přístup, zavedení periferního katetru a centrálního katetru
  • Další možnosti – vyšetření fontanel, cévkování, zavedení vyživovací cévky pro novorozence

LUNA Live – střední verze nabízí navíc

  • Interní baterie v simulátoru, ovládací SW
  • EKG monitoring s knihovnou srdečních rytmů, auskultaci srdce a plic,
  • Metriku vyhodnocení komprese hrudníku
  • Možnost rozšíření o defibrilační modul

LUNA Advanced – nejvyšší verze nabízí další funkce

  • Simulace laryngospasmu, variabilní dechová frekvence a vzory dýchání
  • Variabilní síla pulsu, femorální a umbilikální puls

Brožura ke stažení