Všeobecná fakultní nemocnice v Praze spustila unikátní ozařovač pro léčbu nádorů

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) dokončila instalaci nového ozařovače pro tomoterapii. V březnu tohoto roku bylo za velkého zájmu českých médií nové pracoviště slavnostně otevřeno a prvního pacienta, v tomto případě pacientku, přijali 15. dubna 2015.

Tento unikátní přístroj nabízí efektivnější léčbu karcinomů a současně minimální ozáření okolní zdravé tkáně. Díky tomu má výhodu při léčbě nádorů, které jsou v blízkosti životně důležitých struktur nebo v oblastech, kde je riziko trvalého poškození okolních zdravých orgánů. VFN v Praze je jediná nemocnice, která má v současné době tento unikátní přístroj k dispozici.

Tisková zpráva TomoTherapy       

 Fotografie z realizace