IV. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace

Společnost Stargen EU s.r.o. si Vás dovoluje pozvat k účasti na IV. Sympoziu roboticky asistované rehabilitace na téma “Intenzivní robotická neurorehabilitace v každém věku”, které pořádá Krajská zdravotní, a.s. a bude se konat v termínu 21. 9. – 22. 9. 2017 v hotelu Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy.

Odborný program opět nabídne workshopy a široké spektrum prezentací a přednášek. Jeho rámec je postaven tak, abyste se seznámili s novou technologií a sdíleli zkušenosti. Účast je ohodnocena kredity pro lékaře i nelékařské zdravotnické profese. Odborným garantem akce je MUDr. Pavel Maršálek, primář rehabilitačního oddělení.

Pozvánka

Zároveň zveme všechny zájemce o inovativní technologie a rehabilitační postupy na IV. Kladrubské neurorehabilitační interdisciplinární sympozium, které se bude konat 2. – 3. listopadu 2017 v Rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi. Více informací naleznete na přiložené pozvánce:

Konference_2017_pozvanka_CZE

Conference_2017_invitation_ENG