LEXO®

LEXO®

Robotizovaný end-efektor s fixací pánve a zpětnou vazbou a možností odlehčení

LOKOMAT® PRO

LOKOMAT® PRO

Přístroj pro roboticky asistovaný nácvik chůze se zpětnou vazbou
s volitelnými pediatrickými ortézami

EKSO NR

EKSO NR

Přístroj pro cílený lokomoční trénink s robotickým pohybem
v kyčelních a kolenních kloubech