Nový přístroj: Vibramoov®

Společnost Stargen EU uvádí na trh unikátní vibrační přístroj Vibramoov. Přístroj přináší zcela nový pohled na rehabilitaci pacientů, kteří ještě nejsou schopni mobilizace – akutní hospitalizace po úraze/traumatu, pro pacienty upoutané na lůžko, pro pacienty, kteří přišly o schopnost pohybu DK, avšak schopnost vnímat vibrace je u nich zachována a další.

Princip metody je v cílených vibracích, díky kterým je do mozku přenášena informace, že daná končetina se pohybuje. Vědecké výzkumy totiž ukázaly, že informace o pohybu určitého svalu, která je vysílána do mozku, je u všech lidí zcela stejná. Tento specifický vzor sekvence akčních potenciálů je vždy stejný. Tuto informaci vždy zabezpečuje antagonista daného svalu (pohyb lokte do flexe – triceps vysílá informaci o prováděném pohybu). Dále výzkumy ukázaly, že pokud tuto sekvenci akčních potenciálů převedeme na vibrace a těmito vibracemi působíme na úpon daného svalu, dochází k vysílání naprosto identické informace, jak kdyby agonista tento pohyb opravdu vykonával.

Správně synchronizované a nastavené vibrátory se vzory pro dané svalové skupiny proto mohou u pacientů vytvářet senzomotorické vjemy podobné chůzi. Jednoduše řečeno, pokud pacient zavře oči a systém je aktivní, má pocit jak kdyby vykonával nastavený pohyb – šlapání/chůze/dřepy/chůze do schodů. Při navýšení intenzity můžeme pozorovat i motorickou odezvu mozku – daná končetina se začne volně pohybovat bez toho aby pacient tento pohyb sám inicioval.

Video prezentace produktu