V. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace

Rádi bychom Vás pozvali na V. Sympozium Roboticky Asistované Rehabilitace, které se uskuteční v termínu 20. – 21. září 2018 v hotelu Avanti v Brně. V rámci sympozia budou probíhat odborné přednášky se zaměřením na zajímavá, aktuální témata v oblasti robotické rehabilitace i diskuse pro sdílení zkušeností a dosažených výsledků. Sympozium se koná pod záštitou přednosty Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci MUDr. Petra Konečného, Ph.D., MBA.

Pozvánka

Odkaz na stránky: http://sympoziumrar.wixsite.com/srar