Časná rehabilitace

Časná rehabilitace

Pro časnou rehabilitaci a vertikalizaci
používáme přístroje:
Erigo®Pro, Omego Plus®, VIBRAMOOV®, Luna EMG

Lokomoce roboticky asistovaná

Lokomoce roboticky asistovaná

Pro lokomoce roboticky asistované
používáme přístroje:
LEXO, LOCOMAT®PRO, EKSO NR

Lokomoční trénink v odlehčení

Lokomoční trénink v odlehčení

Pro lokomoční trénink v odlehčení
používáme přístroje:
Motek C-mill, Vector Elite, LiteGait, Andago®,Gait Keeper

Posturální stabilizace

Posturální stabilizace

Pro posturální stabilizace používáme přístroje:
Hunova, Tymo Professional®,